Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» (Емітент) (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Станом на 24 годину 24 вересня 2021 року відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого      

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», вих. № 49056 від 27.09.2021:

—         загальна кількість акцій Емітента складає 946 277 простих іменних акцій. Іншими типами акцій не статутний капітал Емітента не представлений.

—         Кількість голосуючих акцій —  828 462 прості іменні акції.

«Повідомлення про проведення 30 вересня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТФ «РОЗА», (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента)»

Повідомлення про проведення 30 вересня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТФ «РОЗА»

Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Подальше схвалення значного правочину, відповідно до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.»

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про зміну складу посадових осіб емітента у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.»
«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про зміну складу посадових осіб емітента у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»
«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про зміну складу посадових осіб емітента у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.»
«Особлива інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА»: відомості про зміну складу посадових осіб емітента у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» (Емітент) (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Станом на 24 годину 06 травня 2021 року відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», вих. № 40480 від 07.05.2021:

—         загальна кількість акцій Емітента складає 946 277 простих іменних акцій. Іншими типами акцій  статутний капітал Емітента не представлений.

—         Кількість голосуючих акцій —  828 462 прості іменні акції.

ГОДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА ПРАТ » ТФ «РОЗА» ЗА 2020 ГОД

«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за  2020 рік у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.»
«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2020 рік у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»
«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2020 рік у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.»
«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2020 рік у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

Годовая информация эмитента ПРАТ » ТФ «РОЗА» за 2019 год»

«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2 0 1 9 рік у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.»
«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2 0 1 9 рік у формі електронного документа, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»
«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2 0 1 9 рік у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.»
«Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «ТФ «РОЗА» за 2 0 1 9 рік у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.»

Сообщение о проведении 13 мая 2021 общего собрания акционеров ЗАО «ТФ« РОЗА », (В форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования, с наложением квалифицированного электронной подписи уполномоченного лица эмитента или квалифицированной электронной печати эмитента).

https://rosefactory.com.ua/Report.pdf.p7s
https://rosefactory.com.ua/Report.pdf

Особая информация эмитента ценных бумаг ЗАО «ТФ» РОЗА «о принятии решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок, дата совершения действия 13 мая 2020, (в форме, что позволяет воспринимать содержание информации в машиночитальному формате).

https://rosefactory.com.ua/Report.xml