Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» (скликаних на 16 квітня 2020 року)

Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів