Повідомлення про проведення 16 квітня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА